ArcelorMittal

ZAŠTITA NA RADU

Korporativna odgovornost

Zaštita zdravlja i zaštita na radu u ArcelorMittal Prijedor je prioritet svih prioriteta.

Naša vizija zaštite zdravlja i zaštite na radu glasi:

Zaštita na radu je integralni dio naše izvrsnosti poslovanja I pokazuje našu kompletnu posvećenost ka poboljsanju produktivnosti I poslovnih rezultata kroz tehničku disciplinu I visoku motivaciju među zaposlenim;
Mi težimo da poboljšamo zaštitu na radu u svim segmentima I aktivnostima kroz naš stav prema zaštiti na radu;

Naša strategija zaštite na radu uključuje sledeće:

Zaštita radnika.
Operativna zaštita.
Obuka & razvoj zaštite na radu.
Osnovna zaštita na radu kroz održavanje čistoće I organizaciju .
Čistoća radnog prostora.
Kontinuirani sedmični sastanci sa radnicima.
Publicictet & interakcija u zaštiti na radu.
Zaštita zdravlja.
Revizija i praćenje.

Naš cjelokupan cilj na polju zaštite na radu je da postignemo 0 povreda na radu, 0 incidenata, 0 defekata kroz održivu prevenciju i unapređene sisteme rada.

Takođe smo odlučni provesti ideju društvenog dijaloga između menadžmenta I predstavnika radnika na prevenciji od rizika I zaštiti radnika.

U oktobru 2008. godine Društvo ArcelorMittal Prijedor je za postignute visoke standarde zaštite na radu u kategoriji rudnika sa površinskom eksploatacijom zauzelo treće mjesto na svjetskoj listi.

Nagradu je dodjelila revizorska kuća IRCA Global, koja se bavi revizijom i konsaltingom u oblastima zaštite zdravlja, bezbijednosti na radu i kontrole kvaliteta.

Ovakav uspjeh Društvo ArcelorMittal Prijedor postiglo je kao rezultat postavljene Strategije za zaštitu zdravlja i zaštite na radu u kompaniji ArcelorMittal Prijedor i uspješne realizacije zadataka prvenstveno od strane svih zaposlenih.