ArcelorMittal

ZAPOSLENI

Korporativna odgovornost

Na dan 01.01.2009. godine ArcelorMittalPrijedor zapošljava 703 radnika. Smatramo ih najvrijednijom imovinom koja značajno doprinosi ostvarenju ekonomskih rezultata i uspostavljanju dobre reputacije ArcelorMittal brenda u regiji. Uložili smo i ulažemo u unapređenje zaštite na radu, obrazovanje, te stvaranje pozitivne atmosfere u radnom okruženju.

ArcelorMittal bezuslovno poštuje ljudska prava, posluje u skladu sa zakonima i Kodeksom poslovnog ponašanja ArcelorMittala. Kompanija takođe posluje u okviru lokalnih, državnih i međunarodnih pravnih normi.


Kroz vlastiti Kodeks poslovnog ponašanja Društvo se posebno obavezuje:
- da obezbijedi zdravo radno okruženje oslobođeno od bilo kakvog oblika uznemiravanja ili diskriminacije;
- da osigura da se prema svakom zaposlenom odnosi fer i dostojanstveno;
- da pruži zaposlenima jednake mogućnosti;
- da razlikuje zaposlene na osnovu njihovih talenata i kvalifikacija.