ArcelorMittal

KONCETRAT ŽELJEZNIH RUDA

sample image to be replaced

Ležište "Omarska“ se nalazi u sjevero-istočnom dijelu Ljubijske metalogenetske oblasti u sjeverozapadnoj Bosni. Sastoji se iz dva međusobno odvojena površinska kopa, PK "Jezero" i PK "Buvač".

Proizvodnja se trenutno ostvaruje sa PK „Jezero“, i očekuje se da će ona trajati do sredine 2009 godine, kada će biti završena eksploatacija na ovom površinskom kopu.

PK „Buvač“ je trenutno u razvoju i eksploatacija ovog ležišta bi trebala da započne sredinom 2009 godine. Eksploatabilne rezerve na ovom kopu iznose oko 45 miliona tona, što će omogućiti kontinuitet u proizvodnji u narednih 20-25 godina.

Tehnologija pripreme rude bazira se na gravitaciono-magnetnoj separaciji limonitne željezne rude prosječnog kvaliteta 50,50% Fe,12,50% SiO2,12,00% H2O.

Pri tome se u procesu pranja,drobljenja,višestrukog prosijavanja,klasiranja na spiralnim klasifikatorima i hidrociklonima,te tretmanom sitnih klasa na elektromagnetnim separatorima visokog intenziteta dobijaju dva robna proizvoda:
- koncentrat krupne rude-APR, krupnoće - 40+10 mm ,prosječnog kvaliteta 54,00% Fe, 7,50 % SiO2,7,00% H2O;
- koncentrat sitne rude -BPR krupnoće - 10+0 mm prosječnog kvaliteta 52,00% Fe, 11,00 % SiO2,12,00% H2O.

Međusobni odnos APR:BPR = 45:55 uz maseno iskorišćenje od oko 80 % i iskorišćenje Fe od oko 83 % procenata,a u ukupnoj količini od oko 1,5 miliona tona godišnje.