ArcelorMittal

Samoodrzivi

razvoj


Samoodrživi razvoj

SAMOODRŽIVI RAZVOJ

samoodrzivi razvoj

Održivi razvoj

ArcelorMittal Prijedor, društveni i ekonomski značaj kao i značaj okoline, uzima u obzir prilikom donošenja odluka Društva. Mi smo odlučni u tome da da unapredimo naše radno okruženje. ArcelorMittal Prijedor postavlja i usmjerava svoje ciljeve i aktivnosti održivog razvoja koje se zasnivaju na strategiji kontinuiranog razvoja.

Ovi ciljevi su:
- Formiranje rukovođenja i obavljanja poslova na način kojim se doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju
- Aktivno komuniciranje i saradnja sa organima vlasti, javnošću i zajednicama od posebnog interesa za podsticanje održivog razvoja,
- Održavanje pristupa zasnovanog na najboljim pravilima i praksama rada,

Opredjeljenje ArcelorMittal Prijedor-a za održivi razvoj zasniva se na pet osnovnih principa.

Zaštita na radu

ArcelorMittal Prijedor, zaštiti zdravlja i zaštiti na radu daje prioritet u odnosu na sve druge prioritete Društva.Nivo kulture zaštite na radu provodi se i podržava u skladu sa sigurnosnim standardima zaštite zdravlja i zaštite na radu Grupe i kontinuirano se prati u cilju smanjenja nivoa povreda na radu na 0.

Profitabilnost

Finansijska stabilnost je osnov za razvoj Društva u svim segmentima. Konkurentnim proizvodom, uz smanjenje operativnih troškova, Društvo ne samo da osigurava ulaganje u dalje investicije već i doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju zajednice u kojoj djeluje.

Poboljšanje

Ciljevi Društva u okruženju su dio opšteg okvira za kontinuirani napredak. ArcelorMittal Prijedor, dakle, koristi pokazatelje uspješnosti za praćenje rezultata, utvrđuje područja za poboljšanje i formuliše akcijske planove kako bi se postigli pa čak i nadmašili postavljeni ciljevi.

Obaveza

Arcelormittal Prijedor donosi velike socio-ekonomske koristi za zajednice u kojima poslujemo. Pored redovnog plaćanja poreza i doprinosa koji nisu zanemarivi i koji pozitivno utiču na opštinski i državni budžet, kompanija redovno doprinosi finansiranju lokalne zajednice i projekata koji poboljšavaju kvalitet života.

Poštovanje

ArcelorMittal Prijedor posluje na način dostojan poštovanja u svakom momentu i u svakom društvu. Kompanija je, dakle, obavezana da djeluje transparentno, obavlja svoje poslove u skladu s visokim standardima upravljanja, strogo primjenjuje kodeks etike i poslovne prakse, te primjenjuje pristup "najbolje prakse" u svim svojim projektima. Takođe daje zainteresovanim stranama - pojedincima ili grupama koji imaju korist od njenih aktivnosti - priliku iznijeti svoja stajališta i pružiti pozitivan doprinos poslovima Kompanije, u okviru međusobnog poštovanja, dijaloga i uvažavanja.