ArcelorMittal

PROFIL

O kompaniji

ArcelorMittal Prijedor je rudnik željezne rude koji se nalazi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, i koji uglavnom snabdjeva podružnice ArcelorMittal-a u Evropi. Trenutno se radi na dva površinska kopa; Jezero i Buvac. Ekspoloatacija na površinskom kopu Jezero ce biti završena do juna 2009, te je planirano da puna proizvodnja sa kopa Buvac pocne u junu 2009 godine, dok su probe na ovom kopu planirane vec od marta 2009 godine.

Osnovna djelatnost je proizvodnja željezne rude dok su pomocne djelatnosti proizvodnja kamenih agregata, mašinsko i elektro održavanje i usluge transporta. Godišnja proizvodnja je oko 1.500.000 tona koncentrata željeznih ruda godišnje i trenutno zapošljavamo 733 radnika. ArcelorMittal Prijedoru je joint venture dva osnivaca "ArcelorMittal" i RZR „Ljubija" a.d., pri cemu je ArcelorMittal vecinski vlasnik sa udjelom od 51%.