ArcelorMittal

Osnivaci


Osnivači

OSNIVAČI

Korporativna odgovornost

ArcelorMittal Prijedor je joint venture preduzeće, nastalo zajedničkim ulaganjem strateških partnera : “LNM“ HOLDINGS N.V, danas ArcelorMittal i Rudnici Željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor na paritetu 51:49 u korist ArcelorMittala.

Društvo je registrovano 12.8.2004. godine pod nazivom „Novi rudnici Ljubija“ Prijedor, danas „ArcelorMittal Prijedor“.

Arcelor Mittal je najveća svjetska kompanija za proizvodnju čelika, sa preko 320,000 zaposlenih u više od 60 zemalja.

Arcelor Mittal je prisutan na berzama u Njujorku (MT), Amsterdamu (MT), Parizu (MTP), Briselu (MTBL), Luksemburgu(MT) kao i na berzama u španiji- u Barseloni, Bilbau, Madridu (MTS) i Valensiji.

Rudnici željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor imaju tradiciju proizvodnje željeznih ruda dugu 90 godina. Najveći prouzvođač željezne rude na Balkanu udružio se sa ArcelorMittal Kompanjom i nastavio proizvodnju na lokalitetu rudnika Omarska.