ArcelorMittal

KUPCI I DOBAVLJAČI

Korporativna odgovornost

Napredak Društva zavisi ne samo od zadovoljnih zaposlenih, već i od zadovoljnih kupaca i dobavljača. Zbog toga je dobar odnos sa svim poslovnim partnerima među prioritetima ArcelorMittal Prijedora. Poboljšanje i razvoj odnosa je jedan od naših dugoročnih strateških ciljeva. Maksimalna pouzdanost je takođe naglašena u odnosu sa kupcima. Mi smo spremni obezbjediti isporuke na vrijeme i u punoj.

Maksimalna pouzdanost je naglašena u segmentu odnosa sa kupcima. Dajemo svoj maksimum kako bi omogućili da se isporuke izvrše na vrijeme i potpuno u skladu sa Ugovorima.

Odnos sa dobavljačima se bazira na iskrenom, otvorenom i fer pristupu, integritetu i obostranom poštovanju. Dobavljači se biraju prema kriterijima baziranim na kvalitetu, cijeni, pouzdanosti, performansama i kvalitetu usluga.

U svom Kodeksu poslovnog ponašanja, ArcelorMittal se obvavezuje na sljedeće:
- Da se uvijek dostavi jasna, konkretna, poštena i relevantna informacija svojim partnerima;
- Izbjeći davanje bilo kakvih izjava koje bi mogle biti pogrešno interpretirane;
- Da se suzdrži od davanja poklona ili usluga van uobičajenog sistema poslovanja sa kupcima;
- Da neće davati obećanja kupcima koja neće biti u mogućnosti da ispoštuje, u pogledu kvaliteta proizvoda i karakteristika, vremena isporuke ili cijene.