ArcelorMittal

KREČNJAČKI AGREGATI

sample image to be replaced

Rudnik krečnjaka “Drenovača” se trenutno bavi proizvodnjom komercijalnog krečnjaka i to raznih veličina frakcija: 0-4; 4-8; 8-16;16-22; 16-31; 0-31; 31-65 i druge.

Primjena ovih frakcija je u građevinarstvu i infrastrukturi. Pored ove proizvodnje bavimo se i proizvodnjom kamene prašine koja se koristi za kalcifikaciju poljoprivrednog zemljišta.

Na osnovu karakteristika kamena koji se nalazi u ležištu kamenoloma Drenovača moguća je njegova primjena:

- U proizvodnji boja , lakova i premaznih sredstava;
- industriji guma;
- industriji papira;
- industriji sredstava za zaštitu bilja;
- industriji vještačkih đubriva;
- industriji stočne hrane;
- u farmaceutskoj industriji;
- u kozmetičkoj industriji.