ArcelorMittal

Kontakti


Kontakti

KONTAKTI

ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor

Akademika Jovana Raškovića 1.
79 101 Prijedor
Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina

T + 387 52 244 100
   + 387 52 331 100
F +387 52 244 141
www.arcelormittalprijedor.com
ArcelorMittal.Prijedor@arcelormittal.com

Služba Prodaje:

Danica Vujičić, rukovodilac službe marketinga

T +387 52 244 106
F +387 52 244 141
e-mail: Danica.Vujicic@arcelormittal.com

Služba Nabave:

Suzana Majkić, rukovodilac službe nabave

T +387 52 244 107
F +387 52 244 141
e-mail: Suzana.Majkic@arcelormittal.com

Komunikacije:

Predrag Šorga, koordinator tima za komunikacije

T +387 52 244 113
F + 387 52 244 113
e-mail: Predrag.Sorga@arcelormittal.com